ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวายพระพรชัย ขอพระเกียรติเกริกไกรทุกสถาน ดวงพระราชหฤทัยสุขสราญ "หมู่ภัยพาลแพ้พ่าย" ระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน

ในหลวงกับหลวงปู่ดูลย์ อตุโลหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ในหลวงกับหลวงปู่ขาว อนาลโย 

หลวงปู่ขาว อนาลโย
วัดถ้ำกองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ในหลวงกับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
ในหลวงกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร งานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ในหลวงกับหลวงปู่้แหวน สุจิณโณหลวงปู่้แหวน สุจิณโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ในหลวงกับหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
ในหลวงกับหลวงปู่หลุย จันทสาโร 
หลวงปู่หลุย จันทสาโร
วัดถ้ำผาบิ้ง ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
ในหลวงกับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร 

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง ต.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ในหลวงกับหลวงพ่อเกษม เขมโก

หลวงพ่อเกษม เขมโก
สำนักสุสานไตรลักษณ์ (ป่าช้าศาลาดำ)
บ้านท่าคร่าวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
ในหลวงกับหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต 

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต
วัดอุดมคงคาคีรีเขต ต.บ้านโคก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ในหลวงกับครูบาชัยวงศาพัฒนา 

ครูบาชัยวงศาพัฒนา (ครูบาวงศ์)
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
ในหลวงกับหลวงพ่อวัน อุตฺตโม 

หลวงพ่อวัน อุตฺตโม
วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) 
ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ในหลวงกับหลวงพ่ออุตตมะ อุตตมรัมโภ 
หลวงพ่ออุตตมะ อุตตมรัมโภ
วัดวังก์วิเวการาม ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ในหลวงกับหลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ในหลวงกับหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมโกศาจารย์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ดจ. นนทบุรี
ในหลวงกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 
(ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบาตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓

ในพระราชพิธีทรงผนวชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ-พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ พระตำหนักบัญจบเบญจมา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ถวายอนุศาสน์ 
เมื่อพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงทำอุปัชฌายวัตร 
ณ พระตำหนักบัญจบเบญจมา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายสักการะทูลลาเพื่อทรงลาผนวช 
ณ พระตำหนักบัญจบเบญจมา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 
พระบรมสาทิสลักษณ์สีน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงผนวช 
ทรงฉายกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ฝีมือระเด่น บูซากิ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในหลวงกับสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพัดยศและเครื่องสมณศักดิ์แด่สมเด็จฯ
ในงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)
วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในหลวงกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)


พระรูปที่สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมดิลก
ทรงฉายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้ในกรอบ ณ ตำหนักพระรูป (ใหม่)
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพัดยศและเครื่องสมณศักดิ์แด่สมเด็จฯ 
ในงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในหลวงกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพระสุพรรณบัฏแด่สมเด็จฯ 
ในงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดผ้าป่า
และสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) ทรงพิจารณาผ้าป่า ณ พุทธมณฑล
ในพิธีเททองพระเกตุมาลาพระประธานพุทธมณฑล เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำสรงสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
ในงานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย
ในงานฉลองพระชนมายุ ๙๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในหลวงกับสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช ๒๕๓๒-ปัจจุบัน

เมื่อครั้งทรงเป็น “พระอภิบาล” ของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในระหว่างที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พุทธศักราช ๒๕๓๒-ปัจจุบัน
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในหลวงกับพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดมหาธาตุฯ แด่พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชสิทธิมุนี 
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๒๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ราชวรมหาวิหาร
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในหลวงกับหลวงตามหาบัว ฌาณสัมปัณโณ
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ
เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒


 หลวงตามหาบัว ฌาณสัมปัณโณ
วัดป่าบ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี
ในหลวงกับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

หลวงพ่อ คูณ ปริสุทฺโธ
วัดบ้านไร่ ต. กุดพิมาน อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา
ในหลวงกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(พระราชพรหมยาน)
วัดท่าซุง (วัดจันทาราม) ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ในหลวงกับหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในหลวงกับหลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ 


ในหลวงทรงประคอหลวงปู่โต๊ะ ซึ่งมาเจริญพระพุทธมนต์ 
ในวโรกาสที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ 
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

หลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ (พระราชสังวราภิมณฑ์)
วัดประดู่ฉิมพลี บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในหลวงกับพ่อท่านคล้าย จนฺทสุวณฺโณ
พระครูพิศิษฐ์อรรถการ (พ่อท่านคล้าย จนฺทสุวณฺโณ)
วัดสวนขัน ต.สวนขัน กิ่ง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
ในหลวงกับหลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) จนฺโท


หลวงปู่หล้า (ตาทิพย์) จนฺโท
วัดป่าตึง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ในหลวงกับพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ 
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)
บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
 
ในหลวงกับหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
และหลวงปู่หลอด ปโมทิโต (องค์ใส่แว่น)


หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร
วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

หลวงปู่หลอด ปโมทิโต 
วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
 
ในหลวงกับหลวงพ่อแบน ธนากโร 
หลวงพ่อแบน ธนากโร
วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ในหลวงกับพระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว สุวณฺณโชโต) 
พระเทพสาครมุนี (หลวงปู่แก้ว สุวณฺณโชโต)
วัดสุทธิตวราราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ในหลวงกับหลวงปู่นำ ชินวโรหลวงปู่นำ ชินวโร
วัดดอนศาลา ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ในหลวงกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงสรงน้ำท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร)
ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร)
วัดราชผาติการาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ในหลวงกับครูบาพรหมา พรหมจักโก

ครูบาพรหมา พรหมจักโก
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ในหลวงกับหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ในหลวงกับหลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง 
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 
จากพระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านคาและบ้านโป่งกระทิงล่าง 
ต.บ้านบึง กิ่ง อ.สวนผึ้ง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ในขณะนั้น) 
มีข้าราชการและราษฎรเป็นจำนวนมากที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 
ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับบรรดาราษฎร
แล้วเสด็จไปยัง สำนักสงฆ์พระธาตุเขาน้อย 
(ปัจจุบันคือ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี) 
เสด็จขึ้นศาลาการเปรียญ ทรงจุดธูปเทียน ทรงนมัสการพระรัตนตรัย 
และมีพระราชดำรัสกับ พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต) 
เกี่ยวกับทุกข์สุขของราษฎร แล้วเสด็จลงทรงเยี่ยมราษฎร 
และทรงปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นปีบ (ต้นกาซะลอง) และต้นอินทนิล 
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ 

พระครูวิโรจน์ธรรมมาจารย์ (หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต) 
วัดอริยวงศาราม (วัดหนองน้ำขาว) 
บ้านหนองน้ำขาว ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


ในหลวงกับหลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ )

หลวงจีนคณาณัติจีนพรต (ไต้ซือเย็นบุญ)
วัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่)
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: เวปไซด์ลานธรรมจักร http://www.dhammajak.net >>>www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=24605