ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวายพระพรชัย ขอพระเกียรติเกริกไกรทุกสถาน ดวงพระราชหฤทัยสุขสราญ "หมู่ภัยพาลแพ้พ่าย" ระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้กษัตริย์บาห์เรน เข้าเฝ้าฯ ณ ร.พ.ศิริราช 18 เม.ย 56


วันนี้เวลา 17 นาฬิกา 1 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาทศิริราช ทรงรับสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งบาห์เรน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ในระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2556

ในโอกาสนี้ เชค นัซเซอร์ บิน ฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ พระราชโอรส นายอาเดล ยูซุฟ ซาตีร์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายวิชัย วราศิริกุล เอกอัครราชทูต ประจำราชอาณาจักรบาห์เรน ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย


การนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีฯ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในนามของประชาชนชาวบาห์เรน ทั้งนี้ พระองค์มีความประทับพระราชหฤทัยในความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทรงเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนระหว่างพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ และความร่วมมือในด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทย ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในราชอาณาจักรบาห์เรน และมีพระราชดำรัสเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันราชณาจักรบาห์เรนให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมมนุษย์และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงบทบาทสตรี และการให้เสรีภาพทางศาสนาอย่างเต็มที่

จากนั้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสตอบ ชื่นชมในอัธยาศัยไมตรี ที่ดีงามของประชาชนชาวบาห์เรน และทรงยินดีที่ได้มีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีฯ แห่งบาห์เรน และพระราชโอรส ในครั้งนี้

(ถอดเสียงจากคลิปโดย FonFon
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน พร้อมด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ในระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2556 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายกรัฐมนตรี จากนั้นเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกับทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรของที่ระลึกที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ห้องโดมทอง ตึกไทยคู่ฟ้า 

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรน เพื่อทรงมีพระราชปฏิสันถาร หารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านพลังงานและการศึกษา รวมทั้งความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เช่น สหประชาชาติ กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia CooperationDialogue - ACD) และองค์การความร่วมมืออิสลาม(Organisation of Islamic Cooperation - OIC) พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East AsianNations - ASEAN) และคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council - GCC)

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพถวายพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 19.00 น.ด้วย
ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000046808