ข้าพระพุทธเจ้าน้อมถวายพระพรชัย ขอพระเกียรติเกริกไกรทุกสถาน ดวงพระราชหฤทัยสุขสราญ "หมู่ภัยพาลแพ้พ่าย" ระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา (๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖)

 

เนื่ิิิองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 "มหาราชา คู่ฟ้าไทย" 

เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับเหล่าพสกนิกรชาวไทยที่จะได้ถวายความจงรักภักดีแด่
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง
ต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ 


ออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ 
โปรดดลบันดาลประทานพระพรชัยมงคลให้
....พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.... 
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป 
ขอราชวงศ์จักรีสถิตสถาพรสืบรัชสมัยตราบนานเท่านานเทอญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ